LS&H Lawyers, boetiek advocatenkantoor

LS&H Lawyers

LS&H Lawyers

LS&H Lawyers B.V.
Boompjes 40 (gebouw: Willemswerf)
3011 XB Rotterdam

+31 (0) 108081205 (kantoortijden: op werkdagen tussen 09:00 en 17:30 uur)
+31 (0) 653438323 (buiten kantoortijden kunt u een boodschap inspreken of bij incidentele spoedeisende gevallen )

info@lshlawyers.nl

  • Gezondheids- en farmaceutisch recht (Wet Marktordening Gezondheidszorg en zorgverzekeringwet, Wet Langdurige Zorg, WMO etc.)
  • Ondernemingsrecht (rechtspersonenrecht, compliance, goed bestuur, mededinging)
  • Contracten- en aansprakelijkheidsrecht
  • Privacy- en informatierecht
  • Bestuursrecht (openbaarheid bestuur, subsidie, toezicht).

LS&H Lawyers

LS&H Lawyers is een boetiek advocatenkantoor (niche) dat zich richt op de Life Sciences & Health sector en het Algemeen Bedrijfsleven. Gedegen kennis van zowel de branches als de daarin geldende bijzondere en complexe wet- en regelgeving dragen zorg voor kwalitatief hoogwaardige, snelle advisering.

Bij LS&H Lawyers gaan wij er van uit dat onze cliënten en hun ’tegenpartijen’ na oplossing van hun conflict doorgaans ook weer ‘gewoon’ met elkaar moeten kunnen samenwerken.

Onze juridische strategie en communicatie moet daar optimaal aan bijdragen. Wij streven dan ook altijd naar een oplossing in der minne. Indien aan de orde wordt de kwestie professioneel en doortastend aan de rechter voorgelegd, zonder daarbij afbreuk te doen aan het streven de verstandhouding tussen cliënt en tegenpartij professioneel en vrij van onnodige lading te houden.

Website: www.lshlawyers.nl

Wij komen graag langs!

Voor kennismaking komen we graag bij u langs, Wilt u de nieuwsbrief ontvangen of geïnteresseerd om een bijeenkomst bij te wonen? Laat het ons weten. U kunt ook bellen met 06-14049910

Met vriendelijke groet,
Pieter van Egmond, voorzitter Rotterdams Ondernemersbelang