Blog

Rotterdamse Bedrijvengroep B.V.

Driemanssteeweg 658
3084 CB Rotterdam

010 – 478 13 13
010 – 478 13 90 (fax)
m.kabakyer@rb-groep.nl

  • Rotterdams Steigerbouw Bedrijf
  • Rotterdams Detacherings Bedrijf
  • Rotterdams Handels Bedrijf
shadow

Rotterdams Bedrijven Groep is een organisatie dat uit drie ondernemingen bestaat. Hieronder verstaan we:

  • Rotterdams Steigerbouw Bedrijf
  • Rotterdams Detacherings Bedrijf
  • Rotterdams Handels Bedrijf

In het algeheel is deze organisatie een aansturingsbedrijf van de hierboven vermelde werkmaatschappijen. Het Rotterdamse Bedrijven Groep geeft tevens ondersteuning op managementvlak. Zo wil RBG haar werkmaatschappijen op een gestructureerde en systematische wijze laten voortzetten. Tevens doet RBG het gehele administratie van haar werkmaatschappijen.

Website: www.rb-groep.nl