Blog

WerkgeversServicepunt Rijnmond

Schiekade 830
3032 AL Rotterdam

010-700 89 89

info@wsprijnmond.nl

  • Gemotiveerd personeel
  • Personeelsplanning
  • Maatschappelijk verantwoord ondernemen
shadow

Goed personeel is een voorwaarde voor succes. Maar hoe organiseert u dit? En hoe zit het met de Participatiewet? WerkgeversServicepunt Rijnmond kijkt samen met u naar uw personeelsplanning of het nu om vast, tijdelijk, of juist flexibel personeel gaat.

WerkgeversServicepunt Rijnmond is een samenwerkingsverband tussen UWV, gemeenten, onderwijsinstellingen en kenniscentra uit de arbeidsmarkt regio Rijnmond. Samen bundelen wij onze krachten om u als werkgever zo goed mogelijk te adviseren en ondersteunen bij uw personeelsvraagstukken.