Blog

Doe mee aan onze ROB Corona Crisis Enquête

Maakt u als ondernemer gebruik van de overheidsmaatregelen die zijn ingevoerd vanwege Coronacrisis?

Zo ja, van welke maatregel(-en) maakt u gebruik?

Welke maatregel(-en) zou de gemeente, provincie of Tweede Kamer nog meer kunnen nemen volgens u?

Op een moment moet de economie weer worden opgestart. Welke ideeën heeft u omtrent de opstart? 
(Denk bijvoorbeeld aan tijdelijk extra ruimte voor terrassen op de stoep zodat mensen verder uit elkaar kunnen zitten.)

Heeft u nog andere opmerking en / of vragen?

Wat is uw naam, het naam van uw bedrijf en uw email-adres?
(deze vraag behoeft u niet te beantwoorden)