Resultaten ondermijningsaanpak Spaanse Polder 2020

Resultaten ondermijningsaanpak Spaanse Polder 2020

Begin 2020 is de integrale ondermijningsaanpak van industrieterrein Spaanse Polder uitgebreid met bedrijvenpark Noordwest. De controles leverden direct resultaat op: in twee opslagboxen werd nepmerkkleding aangetroffen met een geschatte verkoopwaarde van €100.000,-. Daarnaast zijn bij negen integrale controles op het bedrijventerrein in totaal 53 ondernemingen gecontroleerd. Er is gehandhaafd op diverse strafbare feiten zoals de handel in namaakartikelen, witwassen, drugscriminaliteit, uitkeringsfraude en milieuovertredingen. Zes panden in het gebied zijn wegens misstanden door de burgemeester gesloten.

Deze cijfers komen voort uit het jaarverslag aanpak ondermijnende criminaliteit en bestuurlijke handhaving, welke half april 2021 is verschenen. In het jaarverslag worden de ontwikkelingen en resultaten van de aanpak van ondermijning in 2020 beschreven. Net als eerdere jaren was één van de gebiedsgerichte aanpakken gefocust op de Spaanse Polder. Binnen de gebiedsgerichte aanpak Spaanse Polder/Noordwest houdt de gemeente Rotterdam zich onder andere bezig met de aanpak van misstanden in de autobranche. Uit diverse onderzoeken blijkt dat de autobranche kwetsbaar is voor ondermijnende criminaliteit. Met het invoeren van de vergunningplicht voor autoverhuurbedrijven in de Spaanse Polder in 2018 zijn er grote stappen gezet om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan. In 2021 wordt gekeken of uitbreiding van de vergunningplicht naar bedrijvenpark Noordwest mogelijk is.

Contact met pandeigenaren en ondernemers

Om de Spaanse Polder veilig en vitaal te houden en ondermijnende criminaliteit te voorkomen vinden regelmatig gesprekken plaats met pandeigenaren en ondernemers. In 2020 is in samenwerking met de gemeente Schiedam en politie de toolkit ‘Bedrijfspand in de Spaanse Polder, ’s-Gravelandsepolder of Noordwest verhuren’ verstuurd naar 825 pandeigenaren, verhuurmakelaars en beheerders. Met deze toolkit krijgen zij praktische tips om de kans te verkleinen dat zij met onbetrouwbare huurders zaken doen. Verder zijn afspraken gemaakt met eigenaren van panden in de opslagbranche om de huurvoorwaarden aan te scherpen en kritischer te toetsen.

2021

Om het risico op witwassen en het opbouwen van crimineel vermogen te voorkomen wordt in 2021 in afstemming met ondernemers en pandeigenaren gekeken of bepaalde betalingen (van bijvoorbeeld huurpenningen en aankoop van luxegoederen) in plaats van cash standaard giraal kunnen plaatsvinden.

Vanwege diverse vuurwapenincidenten die in het gebied hebben plaatsgevonden en de daarmee gepaard gaande risico’s was de Spaanse Polder tot eind 2020 aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Er wordt bekeken of dit ook voor 2021 weer noodzakelijk is en uitgebreid moet worden met Noordwest.


/ Nieuwsberichten

Wij komen graag langs!

Voor kennismaking komen we graag bij u langs, Wilt u de nieuwsbrief ontvangen of geïnteresseerd om een bijeenkomst bij te wonen? Laat het ons weten. U kunt ook bellen met 06-14049910

Met vriendelijke groet,
Pieter van Egmond, voorzitter Rotterdams Ondernemersbelang