ROB Online Meet Up: woensdag 15 april a.s. 20.00 uur

ROB Online Meet Up: woensdag 15 april a.s. 20.00 uur

 

ROB Online Meet Up: woensdag 15 april a.s. 20.00 uur

Woensdag 15 mei a.s. organiseert het ROB een online bijeenkomst voor haar leden en geïnteresseerden. Het lijkt ons een goed idee om elkaar in deze tijden virtueel te ontmoeten. Zoals u inmiddels gewend bent hebben we naast het sociale ook een leerzaam onderdeel en een paar vragen waarover we u willen raadplegen.

AXS ict begint met praktische en technische tips voor efficiënt online vergaderen. Vervolgens willen we van u weten wat u vindt van de overheidsmaatregelen voor ondernemers en welke ideeën u heeft over het opstarten van de economie. Dit willen we meenemen in onze communicatie naar de gemeente.

Tenslotte sluiten we af met een informeel gedeelte waarbij zoals altijd met een glas wijn er bij van alles ter sprake komt.

Indien u hieraan wilt deelnemen kunt u een mailtje sturen aan: info@robonderneemt.nl. We brengen u voorafgaande aan de bijeenkomst op de hoogte hoe en waar u op 15 april kan aansluiten.

Ter voorbereiding vragen we onderstaande enquête in te vullen. Voor een hapje en drankje moet u dit keer zelf zorgen?!

Wij zien en horen woensdag 15 april a.s. 20.00 uur!


Doe mee aan onze ROB Corona Crisis Enquête

Maakt u als ondernemer gebruik van de overheidsmaatregelen die zijn ingevoerd vanwege Coronacrisis?
Zo ja, van welke maatregel(-en) maakt u gebruik?
Welke maatregel(-en) zou de gemeente, provincie of Tweede Kamer nog meer kunnen nemen volgens u?
Op een moment moet de economie weer worden opgestart. Welke ideeën heeft u omtrent de opstart? 
(Denk bijvoorbeeld aan tijdelijk extra ruimte voor terrassen op de stoep zodat mensen verder uit elkaar kunnen zitten.)
Heeft u nog andere opmerking en / of vragen?
Wat is uw naam, het naam van uw bedrijf en uw email-adres?
(deze vraag behoeft u niet te beantwoorden)

 

ROB Online Meet Up: woensdag 15 april a.s. 20.00 uur

ROB Online Meet Up: woensdag 15 april a.s. 20.00 uur

/ Nieuwsberichten