ROB op bezoek bij wethouder Struijvenberg

ROB op bezoek bij wethouder Struijvenberg

Op vrijdag 1 mei j.l. is een afvaardiging van het bestuur van het ROB op bezoek geweest bij wethouder Maarten Struijvenberg van Werkgelegenheid en Economie in Rotterdam.

Eric Spreij, Pieter van Egmond en Cok Verkleij gaven een korte toelichting op de activiteiten van het ROB en wat het ROB voor de gemeente kan betekenen. Het plan ‘Plan van aanpak Winkelstraten West’ werd door Eric Spreij toegelicht en op een aantal onderwerpen, zoals de verruiming van mogelijkheden in een winkelpand en op leegstand, komt wethouder Struijvenberg zeker terug. De onderwerpen parkmanagement, de BIZ-regeling, detailhandel op bedrijventerreinen en erfpacht werden ook besproken en zullen op termijn van een antwoord worden voorzien.

Een mooie laatste afspraak werd gemaakt: de wethouder komt na de zomervakantie bij het ROB op bezoek, mede om toelichting te geven op de vragen die gesteld zijn.

Eric Spreij van het ROB overhandigt Wethouder Maarten Struijvenberg van Rotterdam het "Plan van aanpak winkelstraten West"

Eric Spreij van het ROB overhandigt Wethouder Maarten Struijvenberg van Rotterdam het “Plan van aanpak winkelstraten West”

Wij komen graag langs!

Voor kennismaking komen we graag bij u langs, Wilt u de nieuwsbrief ontvangen of geïnteresseerd om een bijeenkomst bij te wonen? Laat het ons weten. U kunt ook bellen met 06-14049910

Met vriendelijke groet,
Pieter van Egmond, voorzitter Rotterdams Ondernemersbelang