ROB: Quick Scan Bedrijventerreinen Rotterdam, september 2015

ROB, Quick Scan Bedrijventerreinen Rotterdam, september 2015

ROB: Quick Scan Bedrijventerreinen Rotterdam, september 2015

Inleiding

Het Rotterdams Ondernemers Belang (ROB) heeft op verzoek van de griffie van de Commissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid een quick scan gemaakt van de bedrijventerreinen in Rotterdam. Het ROB is een organisatie van ruim 300 bedrijven in Rotterdam en omgeving en heeft als voornaamste doel de belangen te behartigen van de leden. Daarom zetten wij ons in voor het verbeteren van het ondernemersklimaat in Rotterdam en de regio. De vraag om een quick scan van bedrijventerreinen past daarmee prima bij onze doelstelling.
Wij hopen op deze wijze de commissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid op een korte en bondige manier te kunnen informeren over de stand van zaken aangaande de Rotterdamse bedrijventerreinen. Op zich zou een uitgebreider onderzoek de aanbeveling verdienen, zodat er per bedrijventerrein een visie, doelstellingen, agenda en een actiepuntenlijst is vanuit ondernemers van het betreffende bedrijventerrein. Dit ligt echter buiten de (financiële) mogelijkheden van het ROB. Met deze quick scan hebben wij hiertoe wel een aanzet geprobeerd te geven.

Namens het Rotterdams Ondernemersbelang,
Eric Spreij (voorzitter)

Samenvatting

Positief / goede ontwikkelingen volgens ondernemers:

 • De economie lijkt weer aan te trekken en dat betekent meer handel en de noodzaak voor ruimte.
 • Er lijkt er een teruggang in de leegstand op enkele bedrijventerreinen.
 • De ontwikkeling van de Bedrijfsinvesteringszones (BIZ) in combinatie met parkmanagement.
 • Een positief oordeel over de bureaucratie / overheid lijkt samen te hangen met de aanwezigheid van een BIZ. Daar waar een BIZ actief is, in combinatie met parkmanagement, is men (ook / deels) positief.

Negatief / slechte ontwikkelingen volgens ondernemers:

 • De leegstand op de bedrijventerreinen.
 • De bureaucratie. De (individuele) ondernemer met vragen, meldingen en problemen komt snel in een doodlopende straat. Maar zie ook de opmerking bij de positieve ontwikkelingen.
 • Straat- en groenonderhoud kan en moet beter.
 • Parkeeroverlast verdient aandacht, met name vrachtwagens die meerdere dagen op het bedrijventerrein staan (kamperen), maar daar geen goederen leveren.
 • Verkeersoverlast.

Oplossingen volgens ondernemers:

 • Ruimere bestemmingsplannen die ook andersoortig gebruik toestaat van grond en gebouwen.
 • Sta tijdelijk innovatief gebruik toe van ‘niet gebruikte grond’ bijvoorbeeld voor parkeren of los het parkeren op een andere wijze op.
 • BIZ in combinatie met Parkmanagement.
 • Laat ook detailhandel toe op de bedrijventerreinen.
 • Ontwikkel geen nieuwe bedrijventerreinen voordat de ‘oude’ zijn opgeknapt en grotendeels gevuld.
 • Ontsluiting van de bedrijventerreinen verbeteren.
 • Marketing voor bedrijventerreinen buiten Rotterdam om leegstand te verminderen.
 • Betere bebording naar en op bedrijventerrein.
 • Parkmanagement / professionele ondersteuning voor contacten met overheid en anderen.
 • Maak ruimte voor zelfbeheer op bedrijventerreinen door ondernemers, bijvoorbeeld met het een experiment groenonderhoud.
 • Programma Right to Challenge: doe het zelf beter als de overheid.
 • Zorg voor een straatoudste per straat, doen we op één dag een evenementje, maken we gezamenlijk stoep schoon en zetten een bloemetje neer, sluiten we af met een feestje en sapje en we koppelen dit aan het ontwikkelen van een BIZ.
 • Schaf de erfpacht af.

De complete rapportage: ROB: Quick Scan Bedrijventerreinen Rotterdam, september 2015, kunt u HIER->>> downloaden.

/ Geen categorie, Nieuwsberichten

Wij komen graag langs!

Voor kennismaking komen we graag bij u langs, Wilt u de nieuwsbrief ontvangen of geïnteresseerd om een bijeenkomst bij te wonen? Laat het ons weten. U kunt ook bellen met 06-14049910

Met vriendelijke groet,
Pieter van Egmond, voorzitter Rotterdams Ondernemersbelang