ROB: Quick Scan Winkelstraten Rotterdam, september 2015

ROB, Quick Scan Winkelstraten Rotterdam, september 2015

ROB: Quick Scan Winkelstraten Rotterdam, september 2015

Inleiding

Het Rotterdams Ondernemers Belang (ROB) heeft gehoor gegeven aan de vraag: “Wat leeft er bij de winkeliers in Rotterdam?” Met een belronde en diverse bezoeken is er gesproken met zeker vijftien vertegenwoordigers van winkelstraten verdeeld over Rotterdam. Een korte uitwerking van tien gesprekken met winkeliers is na deze samenvatting bijgevoegd.
Naar de mening van het ROB geven deze gesprekken een prima indruk van de aandachtspunten en positieve ontwikkelingen in onze stad. Een uitgebreider onderzoek zou wenselijk zijn om per specifieke winkelstraat of winkelgebied preciezer in kaart te brengen wat aldaar de aandachtspunten zijn. Ook zitten winkeliers boordevol ideeën omtrent mogelijke oplossingen. Het ROB zou graag verder onderzoek (laten) doen, alleen ontbreken op dit moment hiervoor de middelen.
Wij hopen dat we bij deze de vraag: ‘Wat leeft er bij de winkeliers in Rotterdam?’ afdoende hebben kunnen beantwoorden. Graag gaan wij verder met u in gesprek om het één en ander toe te lichten.

Namens het Rotterdams Ondernemers Belang,
Eric Spreij, voorzitter
Augustus 2015

Samenvatting

Aandachtspunten:

 • Leegstand van winkelruimte staat met stip op één. Zo goed als alle winkeliers brengen dit punt naar voren.
 • Het matige, tot soms ronduit slechte, onderhoud van de straten en de buitenruimte wekt wrevel op en voorkomt dat meer publiek gaat winkelen. Onderhoud van de straten en de buitenruimte heeft volgens een aantal ondernemers veel aandacht (lees investeringen) nodig.
 • De kosten van het parkeren zijn veel te hoog en de fysieke inrichting van parkeerplaatsen (zoals de grootte, hoogte stoepen en nabijheid obstakels) en plaatsing van laad- loszones moet echt beter en ‘doordachter’.
 • De stad wordt door een aantal gesprekspartners gezien als te grijs en te grauw, het mag ‘gezelliger’ en groener.
 • De contacten met de ‘ambtelijke organisatie’ en ‘de politiek’ worden als matig ervaren, de korte lijntjes die men voorheen had met de deelgemeente lijken te zijn doorgesneden.
 • Winkeliersverenigingen kunnen geen beroep meer doen op bijdrages van de deelgemeente waar het gaat om professionele ondersteuning en subsidies voor activiteiten en evenementen. De organisatiegraad van winkeliersverenigingen neemt hierdoor af, belangenbehartiging en ‘meepraten en denken’ komt hierdoor in gevaar en de levendigheid in de straat neemt af doordat er minder (of geen) activiteiten meer zijn.

Enkele positieve ontwikkelingen:

 • De ontwikkelingen in het centrum, zoals de Markthal, de West-Kruiskade en de Witte Withstraat, en de toename van het aantal toeristen wordt als positief ervaren.
 • Het thema veiligheid werd in de gesprekken niet of nauwelijks genoemd.

De aandachtspunten geven aanleiding tot de volgende vragen uitvloeien:

 • Wat is het gemeentebestuur bereid te doen om leegstand tegen te gaan? Hoe staat het met de ideeën omtrent meervoudig gebruik van winkelruimte voor bijvoorbeeld de combinatie wonen en werken en de mogelijkheid om meerdere typen van bedrijvigheid (zoals een bloemenwinkel, koffiebar en bakker) achter één voordeur te laten samenwerken. Kan een nieuwe regeling in deze richting voor aanvang van de begrotingsbehandeling 2016 in concept aan de commissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid worden voorgelegd?
 • Kan er per winkelgebied, in overleg met de winkeliers / winkeliersvereniging, door het gemeentebestuur een top vijf komen van de grootste ergernissen aangaande de straat en buitenruimte worden opgesteld? Kan deze top vijf ook als eerste / prioritair van middelen worden voorzien?
 • Waar blijft de uitvoering van de beloofde ‘Stop en Shop -regeling’ door het gemeentebestuur? En in hoeverre is het mogelijk om bij herinrichting de inspraak van de winkeliers / ondernemers in het betreffende gebied te verplichten, met name wat betreft parkeren?
 • Welke mogelijkheden ziet het gemeentebestuur om in overleg met de winkeliers / ondernemers om de winkelstraten te vergroenen?
 • Welke acties kan en gaat het gemeentebestuur ondernemen om de band tussen winkeliers / ondernemers en de gemeente te herstellen? Hoe kan de gemeenteraad dit controleren?
 • Waar zijn de middelen voor professionele ondersteuning van winkeliersverenigingen en subsidies voor evenementen gebleven, na het opheffen van de deelgemeenten? Kan het gemeentebestuur hier voor in het huidige jaar, een nieuwe (nood-)regeling voor in het leven roepen en dit voor de komende jaren structureel regelen?

De complete rapportage: ROB: Quick Scan Winkelstraten Rotterdam, september 2015, kunt u HIER->>> downloaden.

/ Geen categorie, Nieuwsberichten

Wij komen graag langs!

Voor kennismaking komen we graag bij u langs, Wilt u de nieuwsbrief ontvangen of geïnteresseerd om een bijeenkomst bij te wonen? Laat het ons weten. U kunt ook bellen met 06-14049910

Met vriendelijke groet,
Pieter van Egmond, voorzitter Rotterdams Ondernemersbelang