ROB tegen verbodszone voor vrachtwagens op de ’s-Gravendijkwal

Milieuzone

Het bestuur van het Rotterdams Ondernemers Belang (ROB) maakt bezwaar tegen het verkeersbesluit door de gemeente Rotterdam tot het instellen van een verbodszone voor vrachtwagens op de ’s-Gravendijkwal. Volgens het bestuur van het ROB is het besluit ‘een niet proportioneel middel’ en heeft ‘de gemeente meerdere opties tot haar beschikking’. Hieronder delen uit het persbericht van de gemeente Rotterdam over het instellen van deze verbodszone en het bezwaarschrift van het bestuur van het ROB.

‘Rotterdammer kan opgelucht ademhalen’

Delen uit het persbericht

Wethouder Langenberg (Haven, Duurzaamheid, Mobiliteit en Organisatie): “De komende vier jaar heeft schone lucht in de stad prioriteit. Niet alleen om wettelijke normen te halen, maar vooral om de gezondheid van Rotterdammers te verbeteren. Dat is exact de reden waarom we de uitstoot van roet met 40% willen verminderen. Dit willen we bereiken door de meest vervuilende voertuigen uit onze stad te weren, en schoner vervoer te stimuleren.”

Milieuzone
Er zijn twee mogelijke pakketten met maatregelen door het college voorgesteld. In beide pakketten is uitbreiding van de milieuzone een essentieel onderdeel. In het eerste pakket zijn beperkende maatregelen voor vrachtauto’s, bestelauto’s en personenauto’s opgenomen. In pakket twee is geen milieuzone voor de meest vervuilende personenauto’s opgenomen.

In pakket twee zijn de eisen voor vrachtverkeer en bestelvoertuigen hierdoor zwaarder. Beide pakketten voorzien in stevige maatregelen waarmee vervuilers worden aangepakt en schoner vervoer gestimuleerd. Andere maatregelen in de pakketten zijn bijvoorbeeld meer laadpalen voor elektrisch rijden, een verbeterde infrastructuur voor de fiets en – in het kader van ‘goed voorbeeld doet goed volgen’ – het schoner maken van het gemeentelijk wagenpark.

Bron: Persbericht gemeente Rotterdam, 28 november 2014, ‘Rotterdammer kan opgelucht ademhalen’

Bezwaarschrift ROB-bestuur

College Burgemeester en Wethouders Rotterdam
T.a.v. Algemene bezwaarschriftencommissie
Postbus 101 30 BA Rotterdam

Rotterdam, 21 december 2014

Geachte commissie,

Hiermee maak ik namens het bestuur van het Rotterdams Ondernemers Belang formeel bezwaar tegen het verkeersbesluit door de gemeente Rotterdam tot het instellen van een verbodszone voor vrachtwagens op de ’s-Gravendijkwal d.d. 10 november 2014 zoals gepubliceerd in de Staatscourant van 14 november 2014 met kenmerk 14/0028651/AS14/18266.

Het belang van onze vereniging is dat diverse van onze leden gehinderd worden door de bij deze aangevochten maatregel. Enerzijds doordat bepaalde leden deze route niet meer kunnen gebruiken, anderzijds omdat bepaalde leden moeilijker beleverd kunnen worden, dan wel hinder zullen ondervinden van sluip-vrachtverkeer. Onze vereniging onderschrijft de noodzaak van het bestrijden van luchtvervuiling binnen de stad. Echter, met voornoemd besluit gebruikt u hiertoe een niet proportioneel middel. Ik zal uitleggen waarom.

Allereerst heeft een totale afsluiting tot gevolg dat bedrijven in de omgeving van de ‘s-Gravendijkwal gehinderd worden in de belevering. Daarbij zal het vrachtvervoer, wat hier dan toch moet zijn, routes kiezen door straten en straatjes die nu nog nagenoeg vrij zijn van zwaar transport. Dit met alle gevolgen voor de verkeersveiligheid, en leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van de winkelgebieden ter plaatse. De noodzaak van aanpak van de luchtvervuiling op de ‘s-Gravendijkwal onder ogen ziend heeft de gemeente meerdere opties tot haar beschikking. De meest eenvoudige daarvan zou zijn de uitbreiding van de bestaande milieuzone in het centrum nar de ‘s-Gravendijkwal. Hiermee zouden de doelstellingen ook snel gehaald kunnen worden, eventueel in combinatie meten aanscherping van de eisen. Daarom is de totale afsluiting, die natuurlijk heus werkzaam is, niet proportioneel, het mindere middel werkt immers ook.

Het is daarbij niet redelijk dat een onderneming die geïnvesteerd heeft in Euro VI voertuigen (bijvoorbeeld) nu niet meer over de ‘s-Gravendijkwal zou mogen rijden, terwijl de gemeente tegen vervuilend ander verkeer niets onderneemt. U geeft geen argumenten waarom schone wagens niet van het tracé gebruik zouden kunnen maken. Ook is er op deze wijze sprake van ongelijke behandeling ten opzichte van ander vervuilende categorieën van vervoer.

Tenslotte is ons uit niets gebleken dat u de optie van en uitbreiding van de milieuzone of een andere regeling gebaseerd op emissies deugdelijk heeft onderzocht. In zoverre is uw besluit onvoldoende zorgvuldig tot stand gekomen.

Ik verzoek u derhalve genoemd besluiten in te trekken.

Hoogachtend,
Rotterdams Ondernemers Belang

Namens deze,
P.H. van Egmond, secretaris
Hemraadssingel 107
302CB Rotterdam
Telefoonumer: 06-54238023

Brief in PDF

Brief in PDF


http://www.robonderneemt.nl/wp-content/uploads/2014/12/Bezwaar-s-Gravendijkwal.pdf

/ Geen categorie, Nieuwsberichten

Wij komen graag langs!

Voor kennismaking komen we graag bij u langs, Wilt u de nieuwsbrief ontvangen of geïnteresseerd om een bijeenkomst bij te wonen? Laat het ons weten. U kunt ook bellen met 06-14049910

Met vriendelijke groet,
Pieter van Egmond, voorzitter Rotterdams Ondernemersbelang