Rotterdamse Leerwerkakkoord ondertekend

Uitbreiding van het aantal carrièrestartgaranties, leerwerkplekken voor werkzoekenden bij MKB-bedrijven en een platform waarbij medewerkers van bedrijven uit de haven kennis en ervaring op kunnen doen bij andere bedrijven.

Dit zijn maatregelen uit het Rotterdamse Leerwerkakkoord en de eerste sectorakkoorden MKB en Haven die 5 februari 2019 zijn ondertekend door vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven en onderwijs en door wethouder Werk en Inkomen gemeente Rotterdam, Richard Moti.

Aanpak mismatch arbeidsmarkt

Doel van het Leerwerkakkoord is meer Rotterdammers aan de slag krijgen én houden. Wethouder Richard Moti: “Met het akkoord willen we de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt doorbreken. We verwachten dat de werkgelegenheid in de regio Rotterdam Rijnmond de komende jaren verder toeneemt; aan de andere kant zijn er nog veel Rotterdammers die nu nog niet aan de slag zijn. Ook ontstaan nieuwe beroepen en banen door de robotisering, de energietransitie en digitalisering waar we ons op moeten voorbereiden. Dankzij de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en gemeente ontstaat straks een toekomstbestendige en inclusieve arbeidsmarkt waar voor iedereen een plek is.”

Drie pijlers

Het Rotterdamse Leerwerkakkoord richt zich op drie pijlers: van school naar werk, van werk naar werk en (weer) aan het werk. De pijler van school naar werk heeft als uitgangspunt dat geen jongere zonder baan van school gaat. De inzet is dat jongeren op school de juiste vaardigheden leren en werkgevers waar nodig startgaranties afgeven voor zoveel mogelijk opleidingen. Bij de pijler van werk naar werk staat een leven lang ontwikkelen centraal, daarbij zetten werkgevers in op om- en bijscholing ‘on the job’. De pijler (weer) aan het werk gaat over nieuwe manieren om geen arbeidspotentieel onbenut te laten en zo veel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen en te houden.


Klik hier ->>> om het Rotterdamse Leerwerkakkoord te lezen


Bron en meer informatie: Deltalinqs, 5 februari 2019


/ Nieuwsberichten

Wij komen graag langs!

Voor kennismaking komen we graag bij u langs, Wilt u de nieuwsbrief ontvangen of geïnteresseerd om een bijeenkomst bij te wonen? Laat het ons weten. U kunt ook bellen met 06-14049910

Met vriendelijke groet,
Pieter van Egmond, voorzitter Rotterdams Ondernemersbelang