Solvitaal bureau voor organisatiepsychologie

Solvitaal bureau voor organisatiepsychologie

We zijn een jonge (onconventionele) psychologenpraktijk gericht op de bedrijfsgezondheidszorg. Dit houdt concreet in dat we ons richten op snelle en duurzame re-integratie van medewerkers die zijn uitgevallen met psychische klachten (burn-out overspannenheid, stemmingswisselingen, angstklachten etc) én op het voorkomen van uitval door coaching, training en advisering van leidinggevenden en medewerkers.

Wanneer medewerkers uitvallen met psychische klachten heb je hier als werkgever vaak weinig grip op, je moet maar hopen dat een medewerker snel voor hulp wordt doorverwezen en dat dit ook adequate behandeling is. In het reguliere behandelingscircuit wordt relatief weinig aandacht geschonken aan werk en re-integratie; met als gevolg dat het vaak erg lang duurt voordat werk weer wordt opgepakt. En mocht werk een onderdeel van het probleem zijn, dan duurt het vaak nog langer voordat dit wordt herkend of onderkend.

Solvitaal

Bij Solvitaal werken arbeids- en organisatiepsychologen met ruime ervaring in de bedrijfsgezondheidszorg. We zijn bekend met de reguliere interventies, maar werken niet op een geprotocolleerde manier. De kracht van onze trajecten zit in het sturen op activering en zelfeffectiviteit, waardoor de focus ook niet ligt op het achterhalen van waarom bepaalde klachten of problemen zijn ontstaan, maar vooral hoe ze zo snel mogelijk kunnen worden verminderd of opgelost. Dat maakt dat we vaak al binnen 4 tot maximaal 6 gesprekken het gewenste doel behalen.

Naast onze trajecten hebben we de TriageTool om snel een inschatting te kunnen geven van de huidige problematiek, de in te zetten begeleiding en prognose verzuimduur én geven we ook workshops en coaching on the job aan leidinggevenden en doen we onderzoek binnen organisaties naar de werkomgeving, psychosociale arbeidsbelasting en motivatie van de werknemers.

Meer informatie: www.solvitaal.nl

/ Nieuwsberichten / Tags:

Wij komen graag langs!

Voor kennismaking komen we graag bij u langs, Wilt u de nieuwsbrief ontvangen of geïnteresseerd om een bijeenkomst bij te wonen? Laat het ons weten. U kunt ook bellen met 06-14049910

Met vriendelijke groet,
Pieter van Egmond, voorzitter Rotterdams Ondernemersbelang