‘Start-ups van alle opleidingen in Incubator Academy’

Start-ups van alle opleidingen in Incubator Academy

In Incubator Academy van de HR werken enkele studenten van de instituten RBS en COM sinds een paar jaar in een businessomgeving aan start-ups. Arjen van Klink van de werkplaats nieuwe bedrijvigheid vindt het een mooi concept. Zo mooi, dat hij pleit voor een veel grotere ‘incubator’.

De Incubator Academy is voor een deel gevestigd in het Groothandelsgebouw. Daar krijgen de ondernemende ouderejaars begeleiding van docenten en de mogelijkheid om met andere ondernemers te netwerken. Het concept zou open moeten staan voor veel meer studenten van alle opleidingen, stelt Van Klink, op de HR ook lector Next Strategy.

Belang bij ondernemende vaardigheden
Van Klink vindt het sowieso belangrijk dat alle – of in elk geval veel – studenten van de HR ondernemende vaardigheden aanleren. ‘Natuurlijk wordt niet iedereen ondernemer, maar het gros heeft belang bij die vaardigheden omdat de wereld verandert en iedereen de baas wordt van z’n eigen arbeid.’

Ondernemerschap is het thema van de werkplaats nieuwe bedrijvigheid waar Van Klink leiding aan geeft. In de in totaal acht werkplaatsen van de HR werken docenten, onderzoekers en ondersteuners per thema aan veranderingen die het onderwijs ten goede moeten komen.

Meer weten? Lees Profielen, 21 juni 2018

Start-ups van alle opleidingen in Incubator Academy

Start-ups van alle opleidingen in Incubator Academy

/ Nieuwsberichten

Wij komen graag langs!

Voor kennismaking komen we graag bij u langs, Wilt u de nieuwsbrief ontvangen of geïnteresseerd om een bijeenkomst bij te wonen? Laat het ons weten. U kunt ook bellen met 06-14049910

Met vriendelijke groet,
Pieter van Egmond, voorzitter Rotterdams Ondernemersbelang