Stem op Peter van Oers als minister van de nieuwe economie!

Stem op Peter van Oers als minister van de nieuwe economie!

Stem op Peter van Oers als minister van de nieuwe economie!

Peter van Oers, 63 jaar, Specialist in het verduurzamen van bedrijfsvoering

Wat drijft mij?
Ik geloof in een duurzame wereld waarbij samenwerking en streven naar welzijn en het welbevinden van alle mensen en de natuurlijke omgeving centraal staan.

Welk verschil maak ik?
Minder sturen op winstmaximalisatie en elkaar beconcurreren naar samenwerken en het stimuleren van circulaire en deeleconomie. Volledige inzetten op het beperken van de CO2 uitstoot naar nul in 2050. Meer ruimte voor natuur en het stimuleren van duurzame landbouw en drastisch beperken van de veestapel. Beter onderwijs waar leren centraal.


Stemmen doet u hier: www.ministervandenieuweeconomie.nl/kandidaten/peter-van-oers/


Website: www.loogies.nl
Lid van het Rotterdams Ondernemersbelang


/ Nieuwsberichten