Tips Wet werk en zekerheid

Wet-Werk-en-zekerheid

Zeven tips/ideeën in kader van Wet werk en zekerheid

Bron: SCT Juridisch Adviesbureau B.V

1. Maak gebruik van de 7+8+8 regel

In de komende wet is het mogelijk om drie tijdelijke contracten aan te bieden binnen twee jaar. U kunt de werknemer laten gaan. Zo niet, dan ontstaat er een vast contract.

U dient dan bij ontslag rekening te houden met een ontslagvergoeding/transitievergoeding na een periode van twee jaar dienstverband. Een oplossing is om de werknemer een contract aan te bieden van zeven maanden, gevolgd door twee contracten van acht maanden. Een bijkomend voordeel is, dat u bij het 1e contract een proeftijd kan opnemen.

2. Proeftijd

Bij een contract van zes maanden of korter is het opnemen van een proeftijd niet toegestaan. Indien u een contract sluit voor zes maanden en één dag mag die proeftijd wel worden opgenomen. Een andere oplossing is, dat u de werknemer een contract voor twee maanden aanbiedt. In dat geval is er feitelijk sprake van een proeftijd.

3. Ruil uw werknemer met de concurrent

Wanneer u wil voorkomen, dat u met de werknemer een vast contract krijgt na een periode van twee jaar, maar u wil deze werknemer niet zonder baan op straat zetten, kunt u denken aan de mogelijkheid om deze werknemer te ruilen met een andere werknemer van uw concurrent.
N.B.: of dit een haalbaar idee is, is nog maar de vraag.

4. Nul uren contract

Met name in de zorg zal het gebruik van nul uren contracten verboden worden. De reden is, dat dit teveel onzekerheid voor de werknemer oplevert. Er zijn werkgevers, die ervaring willen opdoen met het aanbieden van contracten van een kwartier per week. Dit is dan geen nul uren contract.

5. Concurrentiebeding

Bij een tijdelijk contract is het verboden om een concurrentiebeding op te nemen. In de komende wet staat echter vermeld, dat in gevallen van “zwaarwichtige bedrijfsbelangen” toch zo’n concurrentiebeding kan worden opgenomen.

Een tip is om bij het opnemen van zo’n concurrentiebeding in een tijdelijk contract duidelijk te vermelden, dat beide partijen zich bewust zijn, dat een dergelijk concurrentiebeding niet mag, maar dat beide partijen met het beroep op die “zwaarwichtige bedrijfsbelangen” toch ertoe overgaan. Het omschrijven van die zwaarwichtige bedrijfsbelangen is dan wel aanbevolen.

6. Tijdelijk contract vóór 1 juni 2015

Tot 1 juli 2015 geldt de huidige wetgeving, met andere woorden, het is mogelijk om drie tijdelijke contracten overeen te komen, waarbij de periode van 36 maanden niet wordt overschreden. Indien er sprake is van een tijdelijk contract, dat in de nabije toekomst afloopt, kunt u overwegen om dat contract te verlengen tot 1 juni 2015. Bij een verlenging na 1 juni 2015 zijn nog steeds de huidige regels uit de huidige wetgeving van toepassing.

U dient in dit geval wel bedacht te zijn op een eventuele transitievergoeding bij het beëindigen van de tijdelijke arbeidsovereenkomst

7. Opzegging flexcontract

In de nieuwe wet is opgenomen, dat bij een tijdelijk contract u minimaal een maand van tevoren moet laten weten of het contract wordt verlengd. Doet u dit niet op tijd, dan bent u verplicht om nog een maandloon door te betalen. Dit geldt ook in de situatie, dat u halverwege de maand opzegt. Een optie is om in het tijdelijke contract op te nemen, dat het contract niet verlengd wordt.

Opmerking

Het zijn goede tips en zeker waard om te overwegen. De verwachting is echter wel, dat over een aantal van deze aspecten in de toekomst geprocedeerd zou worden.

Het is zeer aan te bevelen om de inhoud van arbeidsovereenkomst goed te laten nakijken, niet alleen in het kader van deze komende wetgeving, maar ook op andere onderwerpen, zoals:

a. studiekosten regeling;
b. opname van vakantiedagen tijdens ziekte;
c. calamiteiten verlof;
d. auto en/of telefoon van de zaak;
e. concurrentie- en relatiebeding;
d. kosten van transitievergoeding.

Hebt u vragen over dit onderwerp of de arbeidsovereenkomst neem dan contact op met SCT Juridisch Adviesbureau, telefoon 4282100 of per e-mail info@sct-juridischadviesbureau.nl.

Bron: SC nummer 31/32/33 Rutger van den Dikkenberg

/ Geen categorie, Nieuwsberichten

Wij komen graag langs!

Voor kennismaking komen we graag bij u langs, Wilt u de nieuwsbrief ontvangen of geïnteresseerd om een bijeenkomst bij te wonen? Laat het ons weten. U kunt ook bellen met 06-14049910

Met vriendelijke groet,
Pieter van Egmond, voorzitter Rotterdams Ondernemersbelang