Uitkomsten enquête Duurzaam Ondernemen

Enquete

De uitnodiging voor de Ondernemersduurzaamheidsdag is aan ruim 200 contacten toegestuurd, verderop in de uitnodiging is gevraagd om om de enquête in te vullen, deze is door 22 ondernemers ingevuld.

Van de respondenten is 68 % directeur/eigenaar van het bedrijf waar hij / zij werkzaam is. De organisaties zijn voornamelijk actief in de sector industrie/delfstoffen/energie 40,9%. Het positieve is dat 59 % van de respondenten belangrijk vindt dat bedrijven maatschappelijk verantwoordelijkheid moeten nemen. Als belangrijkste reden om naar de duurzaamheidsdag te komen is het ontmoeten van nieuwe en bestaande relaties 59,1 %

Uitkomsten enquête Duurzaam Ondernemen
/ Nieuwsberichten, ODD