Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Rotterdams Ondernemersbelang 17 januari 2019

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering voor 17 januari 2019

Bij deze willen we u uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering van het Rotterdams Ondernemersbelang op donderdag 17 januari a.s.

De vergadering start om 17.45 uur
Einde: 18.00 uur – Hierna start nieuwjaarsreceptie!

Locatie:
Rotterdamsche Aeroclub
Heathrowbaan 2
3045 AG Rotterdam

De agenda:

1) Vaststellen notulen algemene ledenvergadering Rotterdams Ondernemersbelang 17 december 2018

2) Financiële jaarstukken 2016
Voorstel: bestuur decharge verlenen

3) Financiële jaarstukken 2017
Voorstel: bestuur decharge verlenen

De stukken zijn gecontroleerd en akkoord bevonden door M&R Accountants te Schiedam.

 

Mocht u inzage willen hebben in de stukken, dan kunt u mailen naar: evenementen@robonderneemt.nl en wij zullen u deze toezenden. Verder zullen op de dag zelf een aantal stukken ter inzage liggen.

Namens het bestuur,

Pieter van Egmond

 

 

/ Eerdere ontmoetingen