Vooraankondiging: Eindejaarsbijeenkomst ROB op 11 december a.s.