Voorzet inhoudelijke politieke agenda voor gemeenteraadsverkiezingen 2022

Voorzet inhoudelijke politieke agenda voor gemeenteraadsverkiezingen 2022

Geachte leden en geïnteresseerden,

Wij hebben jullie kennis en ervaring hard nodig om de onderstaande inhoudelijke politieke agenda aan te vullen en / of te verbeteren. Dit is wat is opgehaald in de eerste ronde consultatie. Wij gaan jullie reacties in ronde twee wederom verwerken. Hierna gaan we onze agenda expliciet onder de aandacht brengen van de verschillende politieke partijen in Rotterdam en daarbuiten.

Vier jaar geleden bleek het onder de aandacht brengen van zo’n agenda ook succesvol. Er zijn naar aanleiding van die vorige agenda gesprekken geweest met politieke partijen en er zijn ook een aantal regels uit van de vorige agenda overgenomen.

Verder gaan we na deze consultatieronde ook een online bijeenkomst beleggen om de definitieve agenda met jullie te bespreken.

 

Voorzet inhoudelijke politieke agenda voor gemeenteraadsverkiezingen 2022

Versterking ondernemersparticipatie

Voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen en winkelgebieden is het van belang om in te zetten op versterking van participatie van de ondernemers. Dit kan door ondernemers(verenigingen) meer aan het stuur te laten. Dit kan door middel van een BIZZ, maar ook een Bedrijvenraad kan een goed middel zijn.

Draag lokaal op bedrijventerreinen verantwoordelijkheden en budgetten over aan ondernemers.

Laat ze zelf bijvoorbeeld het groenonderhoud regelen.

Zorg voor meer groen op bedrijventerreinen. Is een duurzame en zorgt ook voor betere waterhuishouding.

De gemeente kan ondernemersverenigingen in afgebakende gebieden helpen

 

Financiering

Post-corona zullen veel economische activiteiten opnieuw opgestart moeten worden. Dit vergt een onorthodoxe aanpak, zowel qua vorm als voor de beoordeling van het risico. Een basis hiervoor kan gevormd worden door de Rotterdamse MKB-kredietunie, want MKB’ers hebben nog steeds slecht toegang tot financiering. De gemeente kan hier een directe rol in spelen door te zorgen dat de kredietunie voldoende middelen heeft om uit te kunnen zetten. Gemeente, banken en andere geldschieters zorgen voor de kleinere kredieten tot € 750.000,- .

Zorg dat er meer tijd is voor het afkopen van de erfpacht of zorg voor financiering middels MKB-kredietunie.

 

Bedrijventerreinen

Investeer in bereikbaarheid door (snel)laadfaciliteiten en …

Digitale bereikbaarheid bijvoorbeeld door glasvezel, stimuleert thuiswerken, voorkomt files en is duurzaam

 

Bereikbaarheid

Er moet ingezet worden op het behouden en verder verwerven van bestemming voor Rotterdam The Hague Airport. Dit zorgt zowel voor werkgelegenheid als dat het Rotterdam als vestigingsplaats ondersteunt.

In een mogelijk toekomstige situatie van elektrisch vliegen kan Rotterdam The Hague Airport een grote rol spelen. Te verwachten is dat hierdoor point-to point verbindingen tussen kleinere vliegvelden belangrijker worden. Ook zal de overlast van dit soort vliegtuigen minder zijn.

In het kader van het optimaal gebruiken van het vliegveld moet de reddingshelikopter uitgeplaatst worden om zo de geluidscontouren te kunnen benutten waarvoor deze zijn vastgesteld; commercieel vliegverkeer.

De gemeente moet inzetten op het uitbreiden van de internationale treinverbindingen, met name naar Duitsland.

Op lange termijn dient het metronetwerk te worden uitgebreid met de “oude lijn” van Dordrecht naar Den Haag. Zo kunnen meer plekken ontsloten worden, waaronder de Spaanse Polder.

Op korte termijn kan de gemeente voorzien in meer P+R mogelijkheden die aansluiten op openbaar vervoer.

 

 

De gemeente

Gemeente koopt lokaal MKB-vriendelijk in, zeker bij aanbestedingen en legt hier jaarlijks verantwoording over af, zorgt voor minder vervoerbewegingen en beperkt CO2 uitstoot.

Koppel aanbesteding aan duurzaamheidsopgave

Maak mogelijk dat meerdere producten en diensten door meer dan één ondernemer achter dezelfde voordeur worden kan worden aangeboden.

Zorg voor een digitaal Ondernemingsdossier waardoor gegevens van bedrijven eenmalig hoeven te worden (is dat er al?)

Gemeente betaalt rekeningen binnen veertien dagen.

Draag zorg voor een ondernemersloket

Stel de commissie regelgeving in om gezamenlijk met ondernemers regels te vereenvoudigen

Zorg voor een jaarlijks ondernemersevent waarbij gemeente en ondernemers elkaar ontmoeten en kennis uitwisselen.

Maak multifunctioneel gebruik winkelruimtes

 

Transitie bevorderen

Zorgdragen voor glasvezel

Stimuleren platformeconomie

Energietransitie

Investeren in digitale veiligheid

 

Scholing

kennisvouchers

Verbeter het imago technisch-MBO

 

Overige…

Erfpacht!!!

Wat zouden ondernemers zelf moeten doen?

Bijna 99 procent van alle bedrijven in Nederland behoren tot het MKB. Zo zorgen zij voor 70 procent van alle banen.

Meer ruimte voor maakindustrie Vergunningen en aansluiting op arbeidsmarkt.


 

 

Wij komen graag langs!

Voor kennismaking komen we graag bij u langs, Wilt u de nieuwsbrief ontvangen of geïnteresseerd om een bijeenkomst bij te wonen? Laat het ons weten. U kunt ook bellen met 06-14049910

Met vriendelijke groet,
Pieter van Egmond, voorzitter Rotterdams Ondernemersbelang