Waarom laten we ons verleiden tot rechtszaken?

Waarom laten we ons verleiden tot rechtszaken?

Bron: Het Ondernemersbelang, 7 september 2018

Kunnen we juridische conflicten op een andere en betere manier oplossen?
Goede raad niet altijd duur en maak het probleem niet groter dan het is!
Geen advocaat, jurist of mediator, maar een bemiddelaar!
Juridische problemen oplossen met een meerwaarde!
Verschil tussen mediator en bemiddelaar/ Hof van Bemiddelaars

Als ondernemer en particulier krijgen we te maken met juridische of financiële problemen en zaken en die we zo goed en snel als mogelijk opgelost willen zien. Die problemen en zaken overkomen je zonder dat je dat van te voren weet of wilt, de praktijk heeft eveneens bewezen dat de duurste raadgever geen garantie is.

Waarom laten we ons verleiden tot een rechtszaak terwijl het op een andere manier kan? Geconfronteerd worden met juridische en financiële problemen vraagt veel aandacht en kost veel energie.

Wanneer we ons juridische probleem als dossier bij juridische raadgevers als advocaten, juristen, mediators of rechtsbijstandverzekeringen hebben ondergebracht dan denkt iedereen: nu ligt het in goede handen, nu komt het goed en wordt het opgelost. De praktijk leert en bewijst vaak het tegendeel dat het anders verloopt dan verwacht en het probleem escaleert.

Weinigen beseffen echter dat men zich door deze handelwijze ondergeschikt maakt aan de verplichte gedragsregels van deze juridische raadgevers.

Hof van Bemiddelaars zijn bemiddelaars in zaken en geschillen die gebruik maken van assertieve bemiddeling zonder verplichte of opgelegde gedragsregels, waardoor rechtszaken voorkomen kunnen worden, terwijl er wel door een oplossing, compromis het gelijk voor een cliënt behaald kan worden.


Hof van bemiddelaars

Hof van Bemiddelaars


Hof van Bemiddelaars benadert het probleem vanuit een totaal andere invalshoek. Hierdoor kunnen we tot geheel andere inzichten komen en zodoende het juridische probleem en effectiever en doelgerichter kunnen gaan bemiddelen en oplossen.

De gedragsregels van juridische raadgevers, waar u en uw dossier ondergeschikt aan zijn, gaan bepalen hoe uw dossier verder gaat verlopen. De wederpartij is hierdoor genoodzaakt om ook een advocaat of jurist te nemen. Hof van Bemiddelaars laat dat bewuste systeem met gedragsregels los en in plaats daarvan een bemiddeling toepassen door hoor en wederhoor. Hof van Bemiddelaars heeft reeds bewezen dat juridische problemen effectiever, doelgerichter en resultaatgerichter kunnen worden benaderd en opgelost binnen een korter tijdsbestek.

Waarbij zeker in ogenschouw dient te worden genomen dat dit voor zowel kleine als grote juridische problemen kan bestaan en dat aan de rechtsgeldigheid van een bemiddelaar bij een oplossing, compromis of gelijk halen geen enkele twijfel dient te bestaan.

Niemand dan de cliënt zelf kent zijn probleem of kwestie het beste, waardoor het probleem van de cliënt in samenspraak met de bemiddelaar op de juiste wijze moet worden geïnventariseerd. De bemiddelaar zal daarna de wederpartij van zijn cliënt op een respectvolle manier benaderen en door wederhoor de mening van de wederpartij eveneens inventariseren. Beide partijen geven hun eigen feiten en meningen over de bestaande situatie van het conflict, waardoor een bemiddelaar door assertieve bemiddeling oplossingen en voorstellen kan uitwerken voor beide partijen.

Eveneens kan de bemiddelaar vaststellen dat een van de betrokken partijen gedeeltelijk of helemaal geen gelijk kan krijgen en ook dan is de bemiddelaar de aangewezen persoon om sturing te geven aan de beste oplossing die haalbaar is.

De tussenkomst door Hof van Bemiddelaars heeft zelfs een meerwaarde omdat het juridische probleem of kwestie dusdanig analytisch wordt opgebouwd dat alle verzamelde feiten en gegevens altijd gebruikt worden om tot de juiste oplossing te komen.

Hof van Bemiddelaars zal op basis van zijn analyse met audit bespreking of second opinion altijd een duidelijke conclusie en standpunt stellen. Zodat een cliënt duidelijkheid en zekerheid heeft en weet waar men aan toe is. Hof van Bemiddelaars heeft zoveel praktijkervaring met kennis en inzicht, dat wanneer zij voor een audit-analyse gevraagd wordt men vaak verast is over de conclusies en bevindingen die dan onomstotelijk geconstateerd worden.

De strategische inzichten met juridische kennis en praktijkervaring met assertieve bemiddeling van Hof van Bemiddelaars maken vaak meer mogelijk aan oplossingen dan gebruikelijk bij andere juridische raadgevers, omdat een bemiddelaar vrij zal denken en handelen naar de mogelijkheden die de wetgeving en de praktijk bieden.

Hof van Bemiddelaars onderscheidt zich door buiten de bestaande kaders te denken en door te gaan waar andere partijen geen uitweg meer zien. Met deze aparte en unieke kijk op zaken en geschillen en met de nodige expertise realiseert Hof van Bemiddelaars mogelijkheden die voor partijen voorheen ondenkbaar bleken te zijn.

“We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them” Albert Einstein.

Hof van Bemiddelaars bemiddelt voor bedrijven en particulieren. Onze bemiddelingen hebben zich in de praktijk bewezen bij:

  • arbeidsconflicten
  • conflicten met bank, debiteuren, accountant, verzekering
  • familiaal zakelijke/ financiële conflicten m.b.t. echtscheiding en erfenissen
  • second opinion bij bestaande rechtsgangen en vermogenszaken
  • audits binnenland en buitenlands onroerend goed aankopen
  • audits en bemiddeling m.b.t. fraude zaken

Hof van Bemiddelaars is beschikbaar voor bemiddeling in heel Nederland.

Bemiddeling bij fraude en oplichting zijn vertrouwenszaken. De personen of bedrijven die te maken hebben met fraude of oplichting voelen zich beschadigd en zwijgen er liever over wat hun is overkomen. Vanwege de andere invalshoek en benadering door Hof van Bemiddelaars ontstaan er andere opties waardoor bemiddeling meer kansen bied en onderzoek naar de fraude mogelijk maken. Maar tevens dat de benadeelden hun fraudekwestie vertrouwelijk aan Hof van Bemiddelaars kunnen voorleggen en toelichten.

Bemiddeling voor investeerders of onroerende goederen / projecten en zaken. Hof van Bemiddelaars wordt vanwege haar audit en second opinion methode meer ingeschakeld voor bemiddeling bij kwesties van onroerend goed zaken en de daaraan verbonden investeringsanalyse. Op grond van de bestaande praktijk ervaringen kan geconcludeerd worden dat vaak de onroerend goed en investeringszaken anders worden voorgesteld dan ze werkelijk zijn en dat er meer problemen bestaan dan men denkt. Ook daar kan Hof van Bemiddelaars onafhankelijk uitkomst bieden.

Verschil tussen mediator en bemiddelaar?
In publicaties zien we dat de term mediation en bemiddeling door elkaar gebruikt worden, maar er bestaat wel degelijk een juridisch verschil. Bij een mediaton moeten partijen een mediation-overeenkomst met geheimhouding ondertekenen, waardoor beide partijen zich ondergeschikt maken aan de gedragsregels van mediation en mediator. Hof van Bemiddelaars heeft dat niet en handelt vrij zoals de wetgeving hem of haar in de praktijk toestaat.

“We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them” Albert Einstein.

Contactgegevens Hof van Bemiddelaars
www.hofvanbemiddelaars.com
Tel nr. + 31 (0)115 61 51 20
E-mail: info@hofvanbemiddelaars.com
Linkedin: www.linkedin.com/hof-van-bemiddelaars

 


 

/ Nieuwsberichten

Wij komen graag langs!

Voor kennismaking komen we graag bij u langs, Wilt u de nieuwsbrief ontvangen of geïnteresseerd om een bijeenkomst bij te wonen? Laat het ons weten. U kunt ook bellen met 06-14049910

Met vriendelijke groet,
Pieter van Egmond, voorzitter Rotterdams Ondernemersbelang