Wanneer hoor ik iets van de notaris als mijn ouder is overleden?

Wanneer hoor ik iets van de notaris als mijn ouder is overleden?

Het werkt in Nederland niet zo dat het initiatief bij een notaris ligt om contact met de nabestaanden op te nemen als iemand is overleden. De notarissen krijgen namelijk geen automatisch bericht van een overlijden. Het initiatief ligt dus bij de nabestaanden.

De notaris die een testament heeft opgemaakt, registreert het testament in het centraal testamentenregister in Den Haag. Na het overlijden van iemand kan bij dit register navraag worden gedaan door een nabestaande naar het bestaan van een testament. Dit kan een nabestaande zelf doen, maar dat kan ook iedere willekeurige notaris doen in opdracht van een nabestaande.

Uit dit register blijkt of er een testament is gemaakt en zo ja, wanneer en bij welke notaris. Bij die notaris, of zijn opvolger, kan om een afschrift worden gevraagd. Let wet, de inhoud van het testament kan ertoe leiden dat je geen inzicht krijgt of gedeeltelijk.

Het is aan de opdracht die een notaris krijgt in hoeverre hij bij de afwikkeling van de nalatenschap betrokken is. De opdracht kan beperkt zijn tot bijvoorbeeld uitzoeken of er een testament is of het opstellen van een verklaring van erfrecht of verklaring van executele. Maar de opdracht kan ook ruimer zijn. Als een notaris de opdracht krijgt om als boedelnotaris op te treden dan heeft hij een actieve rol bij de afwikkeling. Dit staat allemaal in het testament omschreven.

Heb je hierover vragen of opmerkingen, of behoefte aan een andere toelichting, neem dan gerust contact op met onze erfrechtspecialiste Martine Stut.


Martine Stut

UITEEN – Kantoor voor Familie- en erfrecht
Jericholaan 65B
3061 HB Rotterdam

T: (010) 4527403
E: stut@uiteenfamilierecht.nl
W: www.uiteenfamilierecht.nl


/ Nieuwsberichten

Wij komen graag langs!

Voor kennismaking komen we graag bij u langs, Wilt u de nieuwsbrief ontvangen of geïnteresseerd om een bijeenkomst bij te wonen? Laat het ons weten. U kunt ook bellen met 06-14049910

Met vriendelijke groet,
Pieter van Egmond, voorzitter Rotterdams Ondernemersbelang