Wat duurzaamheid betekent voor EVM

Wat-duurzaamheid-betekent-voor-EVM-II

EVM is één van de deelnemers en initiatiefnemers van Ondernemersduurzaamheidsdag Rotterdam Spaanse Polder op 6 februari a.s. Zij kunnen ook u voorzien van praktische informatie op deze dag.

Duurzaam betekent letterlijk iets wat lang blijft bestaan, met een lange levensduur. Maar het woord wordt de laatste tijd vooral gebruikt voor ontwikkelingen of keuzes die voorzien in de behoefte van de huidige generatie zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheden van de toekomstige generaties.

Voor EVM Vastgoedmanagement is duurzaamheid geen hol begrip maar iets dat dagelijks de aandacht heeft. Zo is Edwin van der Leije lid van een netwerk van bedrijven rondom duurzaamheid in Spaanse Polder. De Rotterdamse netwerkclub heeft leden uit heel verschillende branches. Zonnepanelen en het aflopen van de erfpacht (waardoor eigenaren van bedrijfspanden al dan niet lange termijn investeringen gaan doen in hun panden) zijn voorbeelden van thema’s waaromheen de leden met elkaar optrekken. Op 6 februari 2020 a.s. is er de Ondernemersduurzaamheidsdag Rotterdam Spaanse Polder, EVM ondersteunt de organisatie daarvan.

Voor vastgoedeigenaren (bedrijven en overheden) gelden diverse wetten en regels voor gebouwen met betrekking tot de duurzaamheid. Uiteraard is EVM op de hoogte van de inhoud van de verschillende energielabels en de datum waarop ze voor welke panden vereist zijn. Door met EVM vooruit te denken kunt u de benodigde aanpassingen op tijd opnemen in uw MJOP.

Duurzaamheid zit ook in kleine, dagelijkse keuzes. Zo stapt Edwin op de fiets als hij moet reizen tussen verschillende panden, en koopt hij zijn groente en fruit op de markt (dus zonder plastic verpakkingen). Het EVM relatiegeschenk is ook duurzaam: een porseleinen mug-to-go. Want de bonbons, die zijn op!


EVM VASTGOED (Lid van het Rotterdams Ondernemersbelang)
Edwin van der Leije
T: 06 14 26 99 60
M: edwin@evmvastgoed.eu
W: www.evmvastgoed.eu


Ondernemersduurzaamheidsdag Spaanse Polder Rotterdam

Donderdag 6 februari 2020

Locatie: Stout Perspex • Bornissestraat 16 • 3044 AE Rotterdam

Aanvang: 13.00 uur • Einde 21.00 uur
Aanmelden: evenementen@robonderneemt.nl
Aan deelname zijn geen kosten verbonden

Op 6 februari 2020 organiseren het Rotterdams Ondernemersbelang en de Ondernemersvereniging Spaanse Polder de Ondernemersduurzaamheidsdag. Het is de bedoeling dat op deze dag zo’n 250 ondernemers uit Rotterdam en de regio bij minimaal 35 bedrijven praktische informatie krijgen over duurzaamheid. Denk aan energiebesparing, afval, energie labels, zonnepanelen, personeel (duurzame inzetbaarheid), MVO, warmtepompen, verlichting en de circulaire economie. Op de dag zelf zullen minimaal drie interessante sprekers hun visie op duurzaamheid laten horen.

Voor meer informatie, deelname, een stand of een idee kunt u mailen naar: evenementen@robonderneemt.nl of bellen met Fred Burggraaf (06-14049910)


/ ODD

Wij komen graag langs!

Voor kennismaking komen we graag bij u langs, Wilt u de nieuwsbrief ontvangen of geïnteresseerd om een bijeenkomst bij te wonen? Laat het ons weten. U kunt ook bellen met 06-14049910

Met vriendelijke groet,
Pieter van Egmond, voorzitter Rotterdams Ondernemersbelang