Wat zijn de economische gevolgen van corona?

Wat zijn de economische gevolgen van corona

Hoe ontwikkelt de Nederlandse economie zich?

Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het derde kwartaal van 2020 met 7,8 procent gegroeid ten opzichte van het tweede kwartaal van 2020. Het groeicijfer is opwaarts bijgesteld. Bij de eerste berekening, die is gepubliceerd op 13 november, kwam de groei uit op 7,7 procent.

Bron: CBS

De groei, de grootste ooit, is voor meer dan de helft toe te schrijven aan de sterk gestegen consumptie door huishoudens. Verder namen ook de overheidsconsumptie, het handelssaldo en de investeringen toe. De groei in het derde kwartaal weegt niet op tegen de daling in de eerste twee kwartalen. Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 is de Nederlandse economie in de eerste drie kwartalen van 2020 per saldo met 2,9 procent gekrompen.

Lees meer…


Hoeveel is de productie van de industrie gedaald?

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in november 2,5 procent lager dan in november 2019. Dat is de kleinste krimp na maart 2020, toen de productie bijna 2 procent lager lag dan een jaar eerder.

Lees meer…


Zijn er meer faillissementen dan vorig jaar?

In de eerste 52 weken van 2020 zijn 3.180 bedrijven en instellingen (incl. eenmanszaken) failliet verklaard. Dat zijn er 605 minder dan in dezelfde periode van 2019.

Lees meer…


Hoeveel bedrijven zijn in de afgelopen weken failliet verklaard?

In week 52 (21 tot en met 27 december) zijn 23 bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken) en 9 eenmanszaken failliet verklaard.

Lees meer…


Hoe ontwikkelt de omzet van de detailhandel zich?

De detailhandel heeft in november bijna 10 procent meer omgezet dan in november 2019. Het verkoopvolume lag 8,4 procent hoger. Zowel de foodsector als de non-foodsector realiseerde een hogere omzet. Daarnaast is online 55,5 procent meer omgezet.

Lees meer…


Hoeveel zijn de afzetprijzen van de industrie gedaald?

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in november gemiddeld 4,5 procent lager dan in november 2019. Een maand eerder waren de producten van de industrie 4,7 procent goedkoper dan een jaar eerder.

Lees meer…


Hoe ontwikkelt het producentenvertrouwen zich?

Door de coronacrisis daalde het producentenvertrouwen in april 2020 naar -28,7, het laagste niveau sinds de start van het onderzoek in 1985. Sinds mei krabbelt het vertrouwen weer op, en in september waren industriële ondernemers voor de vijfde maand op rij minder negatief. In oktober was het productenvertrouwen negatiever dan een maand eerder en in november en december was dit vertrouwen minder negatief. Het productenvertrouwen ging van -3,8 in november naar -0,4 in december. Ondernemers waren vooral minder negatief over de verwachte bedrijvigheid.

Lees meer…


Hoeveel is het verbruik van benzine, diesel en kerosine gedaald?

De afzet van motorbrandstoffen als benzine, diesel en stookolie en het verbruik van kerosine lag in oktober 2020 bijna 20 procent hoger dan in april. In die maand was de afzet tot op heden het laagst in dit jaar. De totale afzet van motorbrandstoffen was in oktober 2020 lag 10 procent onder de afzet in oktober 2019. De afzet van diesel en benzine lagen in oktober respectievelijk 14 procent en 18 procent lager dan in dezelfde maand een jaar eerder. Voor kerosine lag de afzet in oktober nog 45 procent lager dan oktober vorig jaar.

Motorbrandstoffen; afzet in petajoule


Hoe ontwikkelt de stemming van ondernemers in consumentgerichte branches zich?

In december waren ondernemers in de meeste consumentgerichte branches minder pessimistisch over de verwachte omzet, personeelssterkte en het economisch klimaat dan een maand eerder. Ondernemers in alle branches waren het meest pessimistisch over het economische klimaat. Na het afkondigen van ingrijpende maatregelen tegen het coronavirus, werd in april per saldo het hoogste percentage negatief gestemde ondernemers gemeten sinds de start van het onderzoek.

Lees meer…


Hoe ontwikkelt het consumentenvertrouwen zich?

De stemming onder consumenten was in december minder somber dan in november. Het consumentenvertrouwen kwam uit op -20, tegen -26 in de voorgaande maand. Het consumentenvertrouwen bereikte daarmee het hoogste niveau na maart 2020, toen de eerste lockdown werd afgekondigd. In december waren de consumenten vooral minder pessimistisch over het economisch klimaat dan in november.

Lees meer…


Hoe ontwikkelt de omzet van de bouw zich?

De omzet van de bouw was in oktober 2020 0,9 procent hoger vergeleken met een jaar eerder. Hiermee is voor de tweede maand op rij sprake van een licht hogere omzet. In augustus daalde de omzet in deze bedrijfstak nog met 0,7 procent.

Bouwnijverheid; omzetontwikkeling


Hoe ontwikkelt de stemming van ondernemers over de export zich?

De industrie was aan het begin van het vierde kwartaal van 2020 minder pessimistisch gestemd over de export dan in een kwartaal eerder. De exportindicator kwam uit op -6. In het derde kwartaal stond deze op -10. Ondanks deze verbetering waren nog altijd meer producenten negatief gestemd over de uitvoer dan positief. Ook ondernemers in de groothandel en de dienstensector waren minder somber dan in het derde kwartaal.

Lees meer…

Hoe ontwikkelt de Nederlandse goederenhandel zich?

Het volume van de goederenexport was in oktober 4,1 procent groter dan in oktober 2019, meldt het CBS. Dit is de grootste groei tot nu toe dit jaar. In januari en februari was het exportvolume nog hoger dan vorig jaar, maar in april daalde de goederenexport met 13,3 procent.

Lees meer…


Hoe ontwikkelt de omzet van de transportsector zich?

De omzet van de transportsector daalde in het derde kwartaal van 2020 met ruim 15 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Bij veel branches stond de omzet in het teken van de coronamaatregelen. Vooral in de luchtvaart daalde de omzet (63 procent). Bij post- en koeriersdiensten steeg de omzet in het derde kwartaal als enige branche in de transportsector, met bijna 11 procent. De omzet uit internetverkopen nam zelfs met 39 procent toe.

Lees meer…


Hoe ontwikkelen de consumentenprijzen zich?

Consumentengoederen en -diensten waren in november 0,8 procent duurder dan vorig jaar. In oktober was de inflatie nog 1,2 procent. De prijsontwikkelingen van kleding en benzine hadden een drukkend effect op de inflatie. In november was kleding 0,6 procent goedkoper dan een jaar eerder, terwijl in oktober de kleding op jaarbasis 3,2 procent duurder was. Benzine was in november 8 procent goedkoper dan vorig jaar en in oktober was dit 5,2 procent.

Lees meer…


Hoe ontwikkelt de omzet van de groothandel zich?

In het derde kwartaal van 2020 daalde de omzet van de bedrijfstak groothandel en handelsbemiddeling met bijna 3 procent vergeleken met een jaar eerder. In het tweede kwartaal was de omzet nog 9 procent lager dan een jaar eerder. De omzet van de groothandel in olie was ruim 38 procent lager. De groothandel in landbouwproducten behaalde de grootste omzetstijging (10,9 procent).

Lees meer…


Hoe ontwikkelt de omzet van de horeca zich?

De omzet in de horeca steeg in het derde kwartaal van 2020 met een ongekende 103,6 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Door de versoepeling van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, lag de omzet weer nagenoeg op hetzelfde niveau als in het eerste kwartaal van 2020. Ondanks het sterke herstel was de omzet van de horeca nog wel 12,2 procent lager dan in hetzelfde kwartaal van vorig jaar. De horeca blijft daarmee een van de zwaarst getroffen sectoren door de coronacrisis. Het volume, de voor prijsveranderingen gecorrigeerde omzet, steeg 103,2 procent ten opzichte van het vorig kwartaal.

Lees meer…


Hoe ontwikkelt de omzet van de zakelijke dienstverlening zich?

De omzet van de zakelijke dienstverlening was in het derde kwartaal van 2020 14,1 procent lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Vergeleken met een kwartaal eerder, toen de omzet met 18,5 procent daalde, heeft de markt zich iets kunnen herstellen. Met name de reisbranche met een omzetdaling van 60,4 procent zorgt ervoor dat het herstel beperkt blijft.

Lees meer…


Hoe ontwikkelt de omzet van de auto- en motorbranche zich?

De omzet van de auto- en motorbranche lag in het derde kwartaal van 2020 0,3 procent hoger dan in het derde kwartaal van 2019. Dit herstel volgt op de krimp in het tweede kwartaal van ruim 25 procent. De handel en reparatie van motoren en de zwaardere bedrijfsautobranche lieten nog de beste resultaten zien. Zij zetten het derde kwartaal respectievelijk 14 procent en bijna 3 procent meer om dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Lees meer…


Wat gebeurt er met de export bij een tweede internationale lockdown?

Het CBS doet hier zelf geen uitspraak over, maar heeft wel het CPB van cijfers voorzien zodat dit instituut drie scenario’s kon maken voor iedere bedrijfstak. Deze scenario’s hangen samen met de mate van corona-verstoringen in het buitenland. In de drie scenario’s van het CPB krimpt de toegevoegde waarde in de aardolie-industrie door dalende Nederlandse export met respectievelijk 7, 12 en 15 procent.

Lees meer…


Hoeveel ondernemers verwachten de crisis niet te overleven?

In de meeste bedrijfstakken verwachtte meer dan de helft van de bedrijven in september minstens nog een jaar te bestaan. Alleen in de horeca was dit een minderheid van 43 procent van de ondernemers. Wel nam het vertrouwen in minstens nog een jaar voortbestaan in de horeca het meest toe. In juni dacht nog maar een kwart van de bedrijven een jaar te kunnen overleven, in september 43 procent. In de verhuur en handel in onroerend goed is het vertrouwen in het voortbestaan het hoogst met 78 procent.

Lees meer…


Hoe beïnvloedt de coronacrisis het betaalgedrag?

Door een samenwerking met de Betaalvereniging Nederland kan het CBS gegevens beschikbaar stellen over de ontwikkeling van een aantal belangrijke betaalstromen voor Nederland als geheel. Daaruit blijkt dat tijdens de coronacrisis een verdere verschuiving van offline- naar onlinebetalingen heeft plaatsgevonden. Uit deze gegevens blijkt ook dat de uitgaven via PIN, iDEAL en creditcard na een tijdelijke terugval tijdens de lockdown sinds medio mei per saldo hoger liggen dan vlak daarvoor.

Lees meer…


Hoe groot is de sector horeca?

In het eerste kwartaal 2020 waren er binnen de horeca 61 775 bedrijven. Het merendeel (61 715 bedrijven) was midden- en kleinbedrijf (mkb). Van de bedrijven binnen de horeca waren 52 295 bedrijven een eet- en drinkgelegenheid. In 2017 bedroeg de netto omzet van de horeca in Nederland 26 213 miljoen euro.

Lees meer…


Hoeveel sportorganisaties en- bedrijven zijn er?

In 2018 telde Nederland 26 510 duizend sportclubs, 1 145 watersportclubs, 1 090 maneges en 1 250 sportscholen in Nederland. Daarnaast waren er in Nederland 1 570 fitnessbedrijven met 2 015 vestigingen in 2017. Hieronder vallen zowel sportorganisaties met, als zonder winstoogmerk.

Lees meer…


Wat zijn de economische gevolgen van de eerste coronagolf?

De informatie over de economische gevolgen van de eerste coronagolf staan op de volgende achtergrondpagina.

Economische FAQ’s eerste coronagolf


/ Nieuwsberichten

Wij komen graag langs!

Voor kennismaking komen we graag bij u langs, Wilt u de nieuwsbrief ontvangen of geïnteresseerd om een bijeenkomst bij te wonen? Laat het ons weten. U kunt ook bellen met 06-14049910

Met vriendelijke groet,
Pieter van Egmond, voorzitter Rotterdams Ondernemersbelang