Wet Toekomst Pensioenen aangenomen

Wet Toekomst Pensioenen aangenomen

Op dinsdag 30 mei is de Eerste Kamer akkoord gegaan met de Wet toekomst Pensioenen (WTP). Hiermee gaat het nieuwe pensioenstelsel in per 1 juli 2023.

HET NIEUWE PENSIOENSTELSEL
Het belangrijkste nieuws onder de WTP is dat nieuwe pensioenregelingen na 30 juni gebaseerd zijn op een premieovereenkomst (beschikbare premieregeling) met een gelijkblijvende procentuele premie (flat rate) voor alle deelnemers. De leeftijdsafhankelijke staffel is niet meer toegestaan.

WAT VERANDERD ER NOG MEER
Er verandert nog meer onder de nieuwe wetgeving. We noemen de belangrijkste wijzigingen:

De toetredingsleeftijd wordt verlaagd van 21 naar 18 jaar. Werknemers beginnen dus eerder met het opbouwen van hun pensioen.
Het partnerpensioen wordt verzekerd op basis van een percentage van het salaris en wordt in alle gevallen op risicobasis verzekerd.
Restitutie aan de nabestaanden bij overlijden is niet meer toegestaan.
Bij pensionering mag 10% van het pensioenkapitaal worden opgenomen in een bedrag ineens.

OVERGANGSMAATREGELEN
Als u al een pensioenregeling hebt, dan mag u direct over naar het nieuwe regime, maar het hoeft niet. U moet uiterlijk op 1 januari 2028 de overstap maken. Vanaf het overstapmoment geldt voor nieuwe deelnemers de flat rate. De hoogte hiervan mag u zelf bepalen. Voor medewerkers die reeds in dienst waren mag de staffel gecontinueerd worden. Eindloon- en middelloonregelingen moeten op het overstapmoment worden omgezet in een beschikbare premieregeling. Vanzelfsprekend zijn de gevolgen hier het meest ingrijpend.

WAT KUNT U VAN BRIDGE VERWACHTEN
De komende tijd zullen wij voor al onze klanten een inventarisatie maken van hun pensioenregeling en bepalen wat de nieuwe wet voor uw regeling betekent. Daarna nemen wij contact met u op, om samen met u te bespreken hoe en wanneer uw pensioenregeling het beste aangepast kan worden. Uiteraard zullen deze aanpassingen in overleg met u gaan.


Bron en meer informatie: BRIDGE, juni 2023


/ Nieuwsberichten

Wij komen graag langs!

Voor kennismaking komen we graag bij u langs, Wilt u de nieuwsbrief ontvangen of geïnteresseerd om een bijeenkomst bij te wonen? Laat het ons weten. U kunt ook bellen met 06-14049910

Met vriendelijke groet,
Pieter van Egmond, voorzitter Rotterdams Ondernemersbelang