Wetsvoorstel: Nieuwe BIZ ondernemersheffingen op komst

EZ: Nieuwe ondernemersheffingen op komst
Minister Kamp (EZ) heeft een begin april een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gezonden waardoor gemeenten de bevoegdheid krijgen om een gebied aan te wijzen (Bedrijveninvesteringszone, BIZ) waarbinnen een bestemmingsheffing (de BIZ-bijdrage) mag worden geheven ter financiering van door een bepaalde meerderheid van de bijdrageplichtigen gewenste extra voorzieningen.
De voorzieningen dienen zowel het gezamenlijk belang van de ondernemers als het algemeen belang.
Hiermee wordt de uit 2009 daterende Expirementenwet BI-zones definitief.
Nieuw is dat dit wetsvoorstel het mogelijk maakt om ook eigenaren van onroerende zaken een BIZ-heffing op te leggen. De gedachte hierachter is dat eigenaren ook een mogelijk belang hebben bij collectieve investeringen en daarmee de mogelijkheid zou moeten bestaan om lokaal te kiezen om alleen eigenaren, alleen gebruikers of een combinatie daarvan als bijdrageplichtigen aan te merken.

Wij komen graag langs!

Voor kennismaking komen we graag bij u langs, Wilt u de nieuwsbrief ontvangen of geïnteresseerd om een bijeenkomst bij te wonen? Laat het ons weten. U kunt ook bellen met 06-14049910

Met vriendelijke groet,
Pieter van Egmond, voorzitter Rotterdams Ondernemersbelang