Wo. 25 april a.s. Erfpachtdialoog Spaanse Polder: 17.30 uur in Gebouw 010, Schuttevaerweg 45 in Rotterdam

Uitnodiging voor woensdag 25 april a.s. Erfpachtdialoog ondernemers Spaanse Polder en gemeente Rotterdam vanaf 17.30 uur in Gebouw 010, Schuttevaerweg 45 in Rotterdam

Geachte ondernemer van de Spaanse Polder,

Namens het Rotterdams Ondernemersbelang (ROB) bericht ik u als volgt. Het ROB is de voortrekker van de erfpachtdialoog tussen de gemeente Rotterdam en de ondernemers in de Spaanse Polder. Het erfpachtbeleid van de gemeente Rotterdam staat hoog op de politieke agenda en is ook bij u als ondernemer een niet- aflatend onderwerp van discussie. Zoals u waarschijnlijk eveneens bekend is, staat revitalisatie van de Spaanse Polder eveneens hoog op de politieke agenda. Het lijkt ons goed om de samenhang aan de plaatselijke ondernemers toe te kunnen lichten en de politieke betrokkenheid over het voetlicht te brengen. Het ROB staat over de erfpachtkwestie in de Spaanse Polder in nauw contact met bestuurders en verantwoordelijke ambtenaren van de gemeente Rotterdam.

Op woensdag 25 april 2018, 17:30 uur tot 19.30 uur zal in Gebouw 010, Schuttevaerweg 45, 3044 BA te Rotterdam door het ROB een avond worden georganiseerd om politiek en ondernemers van gedachten over erfpacht te doen wisselen. Voor een hapje eten en drinken wordt gezorgd.

Wij willen uw dan ook van harte uitnodigen voor deze belangrijke avond. Het doel van de avond is om de pijlers van een brug te slaan, tussen de politiek en de lokale ondernemers. Op de agenda staan:
• Korte inleidende lezing erfpacht door het ROB;
• Uitleg beleid door afdeling erfpacht gemeente Rotterdam;
• Vragen en dialoog tussen de ondernemer en de politiek.

Wij zien zeer uit naar uw komst en zijn voor vragen vanzelfsprekend bereikbaar.

 

Namens het ROB,

Het bestuur
Pieter van Egmond


2018 Erfpachtpachtbijeenkomst Spaanse Polder

/ Eerdere ontmoetingen

Wij komen graag langs!

Voor kennismaking komen we graag bij u langs, Wilt u de nieuwsbrief ontvangen of geïnteresseerd om een bijeenkomst bij te wonen? Laat het ons weten. U kunt ook bellen met 06-14049910

Met vriendelijke groet,
Pieter van Egmond, voorzitter Rotterdams Ondernemersbelang