Wo. 8 juni a.s. om 20.00 uur: ROB Algemene Ledenvergadering met vooraf hapje eten

Algemene Ledenvergadering  ROB

Op woensdag 8 juni a.s. om 20.00 uur houdt het Rotterdams Ondernemersbelang haar algemene ledenvergadering. U kunt deze vergadering fysiek bijwonen bij Bridge B.V. aan de Westblaak 111 te Rotterdam. Ook zorgen we er voor dat u, indien gewenst, online de vergadering kunt volgen via deze link:

Teams link ALV ROB


Algemene Ledenvergadering Rotterdams Ondernemersbelang
Woensdag 8 juni 2022 om 20.00 uur
Met vooraf hapje eten op eigenkosten, restaurant wordt nog bekend gemaakt. U bent van harte uitgenodigd om aan te schuiven! Wilt u dit alstublieft wel even doorgeven.

Aanmelden en voor de stukken: evenementen@robonderneemt.nl


Plaats van handeling:
Bridge
Westblaak 111
3012 KH Rotterdam
T (085) 760 07 00
W www.bridge-economy.nl


Concept agenda

Financiële jaarrekening 2020 met het verslag van de kascontrolecommissie
– Ter goedkeuring
– Zie ook Jaarverslag 2020

Voorstel tot benoemen van nieuwe bestuursleden te weten:
– Sinus Lammers (Stout Pijpleidingen)
– Minou Woestenenk (Woestenenk Legal)
– Alex van Kempen (Stapelfinancieringen)

Voorstel tot aftreden bestuurslid die aanmerking komt voor herbenoeming:
– Pieter van Egmond (Bridge)

Voorstel tot intensieve samenwerking met Spaanse Grave
Zie nota concept-nota Opzet samenwerking Spaanse Grave
Let op: dit zal consequenties hebben voor de hoogte van de contributie


De stukken van de vergadering zullen wij u zeven dag van te voren mailen. Voor aanmelding en de stukken mail naar: evenementen@robonderneemt.nl.


/ Eerdere ontmoetingen

Wij komen graag langs!

Voor kennismaking komen we graag bij u langs, Wilt u de nieuwsbrief ontvangen of geïnteresseerd om een bijeenkomst bij te wonen? Laat het ons weten. U kunt ook bellen met 06-14049910

Met vriendelijke groet,
Pieter van Egmond, voorzitter Rotterdams Ondernemersbelang