Zienswijze Parkeerplan 2015-2018 Rotterdams Ondernemers Belang en Ondernemersfederatie Rotterdam City

Zienswijze-Parkeerplan-2015

Zienswijze Parkeerplan 2015-2018

Geachte heer Langenberg,
Naar aanleiding van de door u gepubliceerde consultatieversie van het Parkeerplan 2015-2018 wil ik namens het bestuur van het Rotterdams Ondernemers Belang (ROB) alsmede de Ondernemersfederatie Rotterdam City (OFRC) graag onze zienswijze onder de aandacht brengen.

Een goed parkeerbeleid zien wij als in belangrijke mate bijdragend aan een gezonde economische prestatie van Rotterdam. Wij zijn dan ook verheugd met een aantal aanzetten die u geeft in het Parkeerplan, die hier aan bijdragen. Daarnaast menen wij dat een aantal zaken verdere uitwerking behoeft.

Voor het ROB en OFRC staat een goede bereikbaarheid van winkelgebieden en kantoren in de stad bovenaan de prioriteitenlijst. Hieraan valt nog wel het een en ander te verbeteren. Zo is parkeren in winkelgebieden buiten het centrum een groot probleem, en is parkeren bij kantoren voor ondernemers en medewerkers een uitdaging. Met nadruk wijzen wij u er op dat deze “aandachtspunten” een wezenlijk onderdeel vormen bij het vestigingsbeleid van ondernemingen.

 

[gview file=”http://www.robonderneemt.nl/wp-content/uploads/2016/04/Zienswijze-parkeerbeleid-ROB-OFC.pdf” save=”1″]

 

Zienswijze-Parkeerplan-2015

/ Nieuwsberichten / Tags:

Wij komen graag langs!

Voor kennismaking komen we graag bij u langs, Wilt u de nieuwsbrief ontvangen of geïnteresseerd om een bijeenkomst bij te wonen? Laat het ons weten. U kunt ook bellen met 06-14049910

Met vriendelijke groet,
Pieter van Egmond, voorzitter Rotterdams Ondernemersbelang