Zuid-Holland Bereikbaar de Meerjarenplanning en –analyse 2024 gereed

Zuid-Holland Bereikbaar de Meerjarenplanning en –analyse 2024 gereed

Elk jaar wordt door Zuid-Holland Bereikbaar de Meerjarenplanning en –analyse (MJPA) gemaakt. De MJPA 2024 geeft inzicht in de opgave van geplande hinder provinciebreed, per portefeuillegebied én geeft inzicht in de gesignaleerde raakvlakken.

Dit geldt niet alleen voor 2024, maar er wordt ook een aantal jaren verder vooruit gekeken. Alle infrabeheerders in de provincie Zuid-Holland hebben de Meerjarenplanning en -analyse 2024 e.v. begin juli ontvangen.

Voorbereiding

De voorbereiding voor het maken van de MJPA  begint al eind januari. Team RegioRegie heeft toen alle infrabeheerders in de provincie gevraagd om hun planningen voor 2024 t/m 2028 in te voeren en te actualiseren in de meldsystemen. Indien beschikbaar zijn ook planningen van na 2028 ingevoerd. Het is de wens de planningen tot 10 jaar vooruit in beeld te hebben in de toekomst.

Dit jaar heeft ook ProRail haar planning 2024 gedeeld en is deze opgenomen in het jaaroverzicht 2024. Met deze planningen is het team RegioRegie aan de slag gegaan om overzichtelijke overzichten van de overlappende werkzaamheden te maken en bijpassend kaartmateriaal. Met behulp van de planningen en inzet van de infrabeheerders is de MJPA tot stand gekomen.

Deelgebieden en bouwopgave

Nieuw aan deze versie van het MJPA is dat per deelgebied van Zuid Holland Bereikbaar inzicht is gegeven in de geplande werkzaamheden. Het gaat hierbij om de gebieden Drechtsteden en omgeving, Rotterdam en omgeving, Zuid-Hollandse eilanden en Rotterdamse haven, Haaglanden en Midden-Holland en Rijnland. Daarnaast is een eerste stap gezet om ook de hinder die door (woning)bouwopgaven worden veroorzaakt inzichtelijk te krijgen.

Afstemming bij raakvlakken

Door werkzaamheden én evenementen in een vroeg stadium inzichtelijk en zo concreet mogelijk te maken, kan team RegioRegie overzicht bieden en eventuele raakvlakken constateren. Daar waar raakvlakken optreden wordt door de infrabeheerders gezocht naar een oplossing. Bijvoorbeeld door wegwerkzaamheden te verschuiven in de tijd of slim te combineren.

Nadat de werkzaamheden zo optimaal mogelijk zijn gecombineerd, kan voor de hinder die resteert eventueel mobiliteitsmanagement of aanvullend verkeersmanagement ingezet worden. Op deze manier geeft ZHB samen met de infrabeheerders gehoor aan het gezamenlijke doel om de hinder op de weg te minimaliseren en om de provincie Zuid-Holland bereikbaar te houden.

Voor vragen over de MJPA kun je contact opnemen met RegioRegie Zuid-Holland Bereikbaar via regioregie@zuidhollandbereikbaar.nl.


Bron en meer informatie: Meerjarenplanning en -analyse 2024 gereed, zuidhollandbereikbaar.nl, 3 augustus 2022


/ Nieuwsberichten

Wij komen graag langs!

Voor kennismaking komen we graag bij u langs, Wilt u de nieuwsbrief ontvangen of geïnteresseerd om een bijeenkomst bij te wonen? Laat het ons weten. U kunt ook bellen met 06-14049910

Met vriendelijke groet,
Pieter van Egmond, voorzitter Rotterdams Ondernemersbelang