Zuid-Holland mist economische kansen door oude terreinen

Actieplan voor toekomst industriecluster in Rotterdam en Moerdijk

Zuid-Holland mist economische kansen door oude terreinen

In verschillende Zuid-Hollandse regio’s blijkt onvoldoende ruimte beschikbaar voor het huisvesten van grootschalige bedrijven, maritieme bedrijvigheid, zware industrie of multimodale overslagterminals. Daarmee wordt het vermogen van Zuid-Holland om in te spelen op nieuwe economische kansen belemmerd. Dat is de conclusie van de studie ‘Behoefteraming bedrijventerreinen Zuid-Holland’ in opdracht van de provincie. Uit de cijfers van de studie blijkt dat er in de bestemmingsplannen weliswaar een overaanbod is van bedrijventerreinen, maar dat die ruimte niet geschikt is voor de vraag die bij bedrijven bestaat. Daarom zou een deel van dit soort plannen grondig moeten worden herzien.

Gedeputeerde Staten (GS) nemen de conclusies van de rapportage over, en gaan hierover binnenkort het gesprek aan met Provinciale Staten en de regio’s. De uitkomsten van de studie zullen belangrijke bouwstenen vormen voor de aanpassing van de Visie Ruimte en Mobiliteit waarover de Staten zich na de zomer buigen.

Kwaliteit versus kwantiteit

Uit de behoefteraming blijkt dat er tot 2030 een fors overaanbod is van bedrijventerreinen in Zuid-Holland. De verwachte vraag is maximaal 725 hectare, tegenover een aanbod van 950 hectare. Dat overaanbod manifesteert zich met name in de Metropool Regio Rotterdam-Den Haag en daarnaast in Zuid-Holland Zuid. Het aantal hectares zegt echter niet alles: er is zeker nog behoefte aan nieuwe ontwikkelingen, blijkt uit het rapport. De nieuwe ontwikkelingen hebben betrekking op de vraag naar andere typen bedrijventerreinen en op verduurzaming en modernisering van bestaande terreinen.

Bron en meer informatie:
Stadszaken, 21 april 2017

/ Nieuwsberichten / Tags:

Wij komen graag langs!

Voor kennismaking komen we graag bij u langs, Wilt u de nieuwsbrief ontvangen of geïnteresseerd om een bijeenkomst bij te wonen? Laat het ons weten. U kunt ook bellen met 06-14049910

Met vriendelijke groet,
Pieter van Egmond, voorzitter Rotterdams Ondernemersbelang