Bedrijven Investeringszone Rotterdam: 4 keer ja en zes keer nee

Bedrijven Investeringszone Rotterdam: 4 keer ja en zes keer nee

Afgelopen week werd de Draagvlakmeting 2016 bij de bedrijven en winkeliers van tien aanmeldingen voor de Rotterdamse Bedrijven Investeringszone’s bekend gemaakt. Gedurende de periode 3 februari tot en met 2 maart 2016 hebben de gebruikers en/of eigenaren in tien per Verordening vastgestelde gebieden de gelegenheid gehad om al dan niet te stemmen voor een Bedrijven Investeringszone in hun gebied. Alle gebruikers en/of eigenaren in het desbetreffende gebied hebben een stembiljet op naam toegestuurd gekregen en konden deze ingevuld terugzenden.

Bedrijven Investeringszone Rotterdam: 4 keer ja en zes keer nee

Bedrijven Investeringszone Rotterdam: 4 keer ja en zes keer nee

Eindstand BIZ Draagvlakmeting 2016

Gebied Percentage stemmers Uitslag positief?
Kruiskade 23.3 % nee
Hillegersberg 55.48 % ja
Lusthofstraat 67.31 % ja
Schiebroek 52.40 % ja
Rozenburg Emmastraat 81.63 % nee *
Rozenburg Raadhuisplein Molenweg 67.59 % ja
Spaanse Polder 1 34.57 % nee
Spaanse Polder 2 20.30 % nee
Spaanse Polder 3 23.70 % nee
Spaanse Polder 4 23.00 % nee

* Ondanks een opkomst van meer dan 50% blijkt dat in gebied Rozenburg Emmastraat een meerderheid van de stemmers heeft tegen gestemd