Een korte terugblik van de werkzaamheden van het ROB in 2015

Eric Spreij van het ROB overhandigt Wethouder Maarten Struijvenberg van Rotterdam het “Plan van aanpak winkelstraten West”

Er wordt ons nog wel eens gevraag: wat doet het ROB nu precies? Wij hopen dat het onderstaande u een goede indruk geeft van wat wij in 2015 in gang hebben gezet. Daarbij kunnen we natuurlijk uw hulp in 2016 enorm goed gebruiken!

Onze bijeenkomsten en activteiten
22 januari 2015: Nieuwjaarsbijeenkomst en ondertekening convenant met de Delfshavense Ondernemersfederatie (DOF).
23 april 2015: ALV en thema: “Krediet of Failliet” in Miniworld.
30 april 2015: ROB Ronde Tafel ontbijt.
1 mei 2015: Bezoek aan Wethouder Struyvenberg, aanbieden Plan van aanpak Winkelstraten West.
2 juli 2015: Zomer BBQ en presentatie website Winkelen in Delfshaven.
16 september 2015: Bezoek aan Commissie Haven en Economie.
16 november 2015: Evenement ‘Rinkelt uw kassa nog voor 2016?’
10 december 2015: Algemene Ledenvergadering en Koken met Cok bij ROB.

Actie in de Winkelstraten West
Er is een Plan van aanpak Winkelstraten West opgesteld.
Uitvoering geven aan Plan van aanpak Winkelstraten West.
Er zijn twee nieuwsbrieven gemaakt voor de DOF.
Er zijn een groot aantal winkeliers bezocht aan de Nieuwe Binnenweg, de Schiedamseweg, de Vierambachtstraat en de Franseslaan.
De website Winkelen in Delfshaven is in de stijgers gezet.
Er zijn meer dan 400 NAW-gegevens van Delfshavense winkeliers verzameld.
Er is begeleiding gegeven aan studenten studenten van de Scholingswinkel van het Albeda College voor de invulling Website.
Wij zijn aanwezig geweest en hebben onze inbreng gehad bij diverse DOF-vergaderingen en vergaderingen van de andere winkeliersverenigingen.

Schrijfsels en notities
We hebben gewerkt aan de Notitie Quick Scan Winkelstraten en deze is aangeboden aan het College van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad van Rotterdam.
We hebben gewerkt aan de Notitie Quick Scan Bedrijventerreinen en deze is aangeboden aan het College van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad van Rotterdam.
Er is gewerkt aan een subsidieaanvraag bij het Steunfonds MKB en bij de Gemeente Rotterdam.

Diverse
Onze website is uitgegroeid tot een voor onze club belangrijk communicatiekanaal, zo zijn er bijvoorbeeld 14 nieuwsbrieven verzonden
We versturen de nieuwsbrief na aan meer dan 200 geïnteresseerden. Deze mensen zijn langsgeweest bij één van onze bijeenkomsten of hebben op een andere manier interesse in het ROB getoond.
Het ROB heeft zitting genomen in de MKB Winkelstraatprijs 2015 Rotterdam-Rijnmond
Er zijn in wisselende samentelling diverse gesprekken met ambtenaren geweest en met individuele ondernemers voor advies

/ Nieuwsberichten

Wij komen graag langs!

Voor kennismaking komen we graag bij u langs, Wilt u de nieuwsbrief ontvangen of geïnteresseerd om een bijeenkomst bij te wonen? Laat het ons weten. U kunt ook bellen met 06-14049910

Met vriendelijke groet,
Pieter van Egmond, voorzitter Rotterdams Ondernemersbelang